5. Yhteistyökumppanit

a. Yhteistyökumppaneiden valinta

P: Organisaatiolla on määritelty ja kuvattu prosessi yhteistyökumppaneiden valintaa, valvontaa ja seurantaa varten. Organisaatio on ottanut huomioon yhteistyökumppaneiden valintamallissa markkinoiden ominaispiirteet sekä määritellyt yhteistyökumppaneiden kriittisyysluokittelun oman toiminnan kannalta. Organisaatio määrittelee jo valintavaiheessa oman kriittisyyden ja riippuvuuden suhteessa toimittajaan tai alihankintaketju.

N: Organisaatio ei ole määritellyt eikä kuvannut yhteistyökumppaneidensa valintaprosessia. Valintakriteereitä eikä -prosessia ole määritelty. Valintaprosessissa ei huomioida markkinan ominaispiirteitä, eikä kumppaneiden kriittisyyttä tai riippuvuuksia toisistaan ole tunnistettu.

b. Yhteistyökumppanisuhteen hallinta

P: Organisaatiolla on olemassa määritelty ja kuvattu yhteistyökumppaneiden hallintaprosessi. Toiminta on systemaattista ja koordinoitua. . Organisaatio on varautunut erilaisiin muutostilanteisiin ennakolta. Organisaatio tuntee kumppanisuhteen kannalta olemassa olevat markkinat ja vaihtoehtoiset yhteistyökumppanit. Organisaatio on määritellyt toimittajasuhteen kriittisyyden ja siihen liittyvät riippuvuudet molempien osapuolten kannalta.

N: Organisaatiolla ei ole olemassa määritelty tai kuvattua yhteistyökumppaneiden hallintaprosessia. Hallinta ei ole säännöllistä eikä koordinoitua. Organisaatio ei ole varautunut mahdollisiin muutoksiin kumppanisuhteen aikana. Organisaatio ei tunne kumppanuuden kannalta markkinoita riittävästi, eikä sillä ole koottua tietoa vaihtoehtoisista kumppanuuksista. Organisaatio ei ole määritelty kumppanuuden kriittisyyttä tai siihen liittyviä riippuvuuksia.

c. Ulkoistaminen

P: Organisaatiolla on olemassa määritellyt ja kuvatut periaatteet toimintojen tai prosessien ulkoistamisia varten. Kuvauksessa on määritelty tarvittavat tiedot ja päätökset ulkoistamista varten sekä toimintamallit tietojen riittävyyden ja oikeellisuuden varmistamiseen. Lisäksi on kuvattu toimintamalli ulkoistuksen vaikutusten arviointiin tarvittaessa ulkopuolisten riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Näin voidaan varmistua hyötyjen ja tavoitteiden toteutuminen.

N: Organisaatio ei ole määritellyt tai kuvannut ulkoistamiseen liittyviä periaatteitaan, Organisaatio ei ole tunnistanut ulkoistukseen liittyviä riskejä tai määritellyt siltä vaadittavia laatukriteereitä eikä luonut prosessia ulkoistukseen liittyvään päätöksentekoon. Ulkoistuksesta haluttuja hyötyjä ja tavoitteita ei saavuteta.