Tervetuloa Riskikompassiin

Suomen Riskienhallintayhdistys ylläpitää ja kehittää uutta Riskikompassi -portaalia, josta löytyy tukea organisaatioiden riskienhallinnan kehittämiseen ja järjestämiseen ISO 31000 –standardin mukaisesti. Sisältöä voi lähestyä yläpalkin valikkojen kautta tai organisaation elinkaarimallin kautta. Sivustoa täydennetään jatkuvasti.


  • Riskienhallinnan palapeli

Miksi ja mihin tarvitaan riskienhallintaa?

"Olemme onnistuneet tähänkin asti ilman erityistä riskienhallintaa!" Tuomalla mukaan systemaattisen riskienhallinnan organisaation tavoitteiden saavuttamista ja strategian toteutumista kyetään tukemaan ihan eri tavalla. Riskit ja niiden hallinta liittyvät olennaisesti organisaation toiminnan johtamiseen, sillä toimintaan liittyy aina riskejä, on sitten kyse mahdollisuuksien hyödyntämisestä tai uhkien torjumisesta.

Organisaatioiden toimintaan liittyy aina epävarmuutta ja siihen vaikuttavat ennustamattomat tapahtumat ja/tai seuraukset! Hyvä uutinen on, että voit vaikuttaa toimenpiteilläsi siihen, kuinka paljon olet halukas ottamaan riskiä tavoitteesi saavuttamiseksi.

Entä mitä on kokonaisvaltainen riskienhallinta?

Se kattaa koko organisaation toiminnan ja kaikenlaiset riskienhallinnan toiminnot organisaation eri puolilla. Organisaation on tunnistettava ja arvioitava kaikki oleelliset riskinsä, jotta toimenpiteet niiden hallitsemiseksi ovat optimaaliset tavoitteiden saavuttamiseksi.

Epävarmuutta on organisaation nykyisessäkin toiminnassa mutta erityisesti tulevaisuuden tapahtumissa ja muutoksissa. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa lisäarvon tuottaminen:

  • Auttamalla vastuussa olevia käsittelemään epävarmuutta mahdollisimman tehokkaasti ja tekemään valistuneita päätöksiä.
  • Tasapainoilemalla tapahtumien negatiivisten ja positiivisten vaikutusten sekä niiden todennäköisyyksien välillä.

Muutokset edellyttävät uhkien ja mahdollisuuksien uutta tunnistamista

Erityisesti silloin kun organisaation omassa toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, on tärkeää tunnistaa ja analysoida muutokseen liittyvät mahdollisuudet sekä uhat. – Riskiesimerkkejä -sivulta löytyy riskien kuvauksia tarkasteltuna sekä positiivisesta (= mahdollisuudet) että negatiivisesta (= uhat ja menetykset) näkökulmasta samoin kuin työvälineitä riskienhallinnan kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen.

Elinkaaren vaiheissa kohdataan erilaisia riskejä

Organisaatioiden elinkaaren eri vaiheissa kohdataan erilaisia riskejä ja organisaation johtamisessa tarvitaan erilaisia riskienhallinnan toimenpiteitä. Oikealla olevan kuvan linkkien kautta näet kysymyksiä, joiden avulla voit miettiä riskienhallintaan liittyviä kysymyksiä oman organisaatiosi tilanteessa. Tästä pääset Elinkaari -sivulle, jossa näet koottuna kaikki osa-alueet.