Liiketoiminta ja ISO 31000:n kytkennät

Kuvassa olevat numerot viittaavat SFS-ISO 31 000 dokumentin ao. kohtiin.

Riskienhallinta politiikan, periaatteiden ja vastuiden määrittäminen

 • 2.1 riski
 • 2.2 riskienhallinta
 • 2.3 riskienhallinnan puitteet
 • 2.4 riskienhallintapolitiikka
 • 2.5 riskiin suhtautuminen
 • 2.6 riskienhallintasuunnitelma

Toimintaympäristön määrittäminen sidosryhmien pohjalta

 • 2.9 toimintaympäristön määritteleminen
 • 2.10 ulkoinen toimintaympäristö
 • 2.11 sisäinen toimintaympäristö

Liiketoimintaprosessien ja ISO 31000 kytkennät


Riskienhallintaprosessi

 • 2.8 riskienhallintaprosessi
 • 2.12 viestintä ja tiedonvaihto
 • 2.13 sidosryhmä

Riskien ja epävarmuuksien tunnistaminen ja arviointi

 • 2.15 riskien tunnistaminen
 • 2.14 riskin arviointi
 • 2.17 tapahtuma
 • 2.18 seuraus
 • 2.7 riskin omistaja

Riskienhallinta-prosessin arviointi

 • 2.28 seuranta
 • 2.29 katselmus

Riskien ja epävarmuuksien arviointi ja toimenpiteistä sopiminen

 • 2.19 todennäköisyys
 • 2.20 riskiprofiili
 • 2.21 riskianalyysi
 • 2.22 riskikriteerit
 • 2.23 riskitaso
 • 2.24 riskin merkityksen arviointi
 • 2.25 riskin käsittely
 • 2.26 hallintakeino
 • 2.27 jäännösriski