ISO 31000 peruselementit

ISO 31000 standardi

ISO 31000 on kansainvälisen ISO organisaation tuottama ja ylläpitämä riskienhallinnan standardi, joka antaa perusperiaatteet ja lähtökohdat riskienhallinnan toimintapuitteiden sekä prosessien kehittämiseen. Suomen Standardisoimisliitto SFS on suomentanut uudistetun standardin vuonna 2018 (nimellä SFS-ISO 31000:2018). Julkaisun hintatiedot voi tarkistaa sekä tehdä tilauksen SFS-verkkokaupassa tai SFS:n asiakaspalvelusta sales(at)sfs.fi.

Lataa tästä standardin esite (pdf – 2.4MB)

  • Standardissa esitetään riskienhallinnan periaatteet ja yleiset ohjeet. Tätä kansainvälistä standardia voivat käyttää kaikki julkiset ja yksityiset yritykset, yhteisöyritykset, järjestöt, ryhmät tai yksittäiset henkilöt.
  • Standardia voidaan soveltaa kaikentyyppisiin riskeihin riippumatta siitä, onko niillä myönteisiä vai haitallisia seurauksia.
  • Standardi tarjoaa yleisen toimintamallin, joka tukee erityisriskejä tai -sektoreita käsitteleviä standardeja, eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan kyseisiä standardeja.
  • Standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi sertifioinnin perustana.

ISO 31000:n kolme peruselementtiä ovat

  • Riskienhallinnan periaatteet,
  • Organisaation piirteet huomioivat puitteet ja
  • Riskienhallintaprosessi

ISO 31000:n peruselementit (klikkaa kuvaa)

Riskienhallintaprosessi tässä erikseen (klikkaa kuvaa)

SFS-ISO 31000, Riskienhallinnan periaatteet -esitys

Kuvat ja yllä mainittu esitys: © Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta.

Vuoden 2014 lopulla on julkaistu suomeksi ohje (ISO/TR 31004:fi), kuinka riskejä hallitaan noudattamalla standardia SFS-ISO 31000. Uudessa julkaisussa annetaan lukuisia käytännön esimerkkejä ja vinkkejä siitä, miten ISO 31000 -standardissa esitellyt periaatteet ja ohjeet saadaan nivottua käytännön toimenpiteiksi.

Tämäkin on saatavissa Suomen Standardisoimisliiton verkkokaupasta. ISO/TR 31004:fi Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta.