Liiketoiminta ja ISO 31000:n kytkennät

Numerot viittaavat SFS-ISO 31 000 dokumentin ao. kohtiin.

Riskienhallinta politiikan, periaatteiden ja vastuiden määrittäminen

 • 3.1 Riski
 • 3.2 Riskienhallinta
 • 5 Riskienhallinnan puitteet
 • 5.5 Toteutusuunnitelma/puitteet
 • 6.5 Riskien käsittely
 • 6.5.3 Riskien käsittelysuunnitelma

Toimintaympäristön määrittäminen

 • 5.4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen
 • 5.4.2 Riskienhallintaan sitoutumisen ilmaiseminen
 • 6.3.3 Ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö

Liiketoimintaprosessien ja ISO 31000 kytkennät

 • 6   Riskienhallintaprosessi
 • 6.2 Viestintä ja tiedonvaihto
 • 3.3 Sidosryhmä

Riskien ja epävarmuuksien tunnistaminen ja arviointi

 • 6.4.2 Riskien tunnistaminen
 • 3.5   Tapahtuma
 • 3.6   Seuraus

Riskienhallinta-prosessin arviointi

 • 6.6 Seuranta ja katselmointi

Riskien ja epävarmuuksien arviointi ja toimenpiteistä sopiminen

 • 3.7  Todennäköisyys
 • 6.4.3 Riskianalyysi
 • 6.3.4 Riskikriteerien määritteleminen
 • 6.4.4 Riskien merkityksen arviointi
 • 6.5  Riskin käsittely
 • 3.8  Hallintakeino