3. Liiketoiminnallisen tiedon hallinta

a. Tiedon luottamuksellisuus

P: Organisaatiolla on selkeä tietoturvaohjeistus, -koulutus ja –valvonta, joilla varmistetaan, että luottamuksellisiksi/salaisiksi luokitellut tiedot ovat vain niiden käytettävissä, jotka tietoa työssään tarvitsevat. Ulkopuolisten pääsy tietoihin on estetty tehokkaasti.

N: Organisaatiolla ei ole selkeää tietoturvaohjeistusta, -koulutusta tai -valvontaa, mikä vaarantaa organisaation luottamuksellisiksi/salaisiksi luokiteltujen tietojen turvallisuuden. Tiedot voivat joutua vääriin käsiin ja valvontajärjestelmän puutteiden takia organisaatio ei välttämättä havaitse tätä ajoissa.

b. Kriittiset tietojärjestelmät

P: Organisaatio on määritellyt kriittiset tietojärjestelmät sekä varmistanut niissä olevien tietojen suojaukset, palautukset sekä saatavuuden.

N: Organisaatio ei ole tunnistanut kriittisiä tietojärjestelmiään, eikä ole huolehtinut niissä olevien tietojen suojaamisesta ja varmistusmenettelyistä kriittisyyden edellyttämällä tavalla. Organisaatiolla ei ole varmistuksia ja menettelytapoja, jotka mahdollistavat kriittisten tietojen saatavuuden ja/tai niiden palauttamisen silloinkin, kun kriittinen tietojärjestelmä on vikaantunut.

c. Tiedon eheys

P: Organisaatio on huolehtinut automaattisilla ja manuaalisilla kontrolleilla ja ohjeistuksella siitä, että tietojärjestelmissä olevat tiedot siirtyvät järjestelmistä toiseen eheinä ja tietoja ei pääse tahattomasti tai tahallisesti muuttamaan tai tuhoamaan. Virheiden ja väärinkäytösten varalta organisaatiolla on lain sallimat menetelmät asian selvittämiseksi ja virheiden tunnistamiseksi ja korjaamiseksi.

N: Organisaatio ei ole huolehtinut automaattisilla tai manuaalisilla kontrolleilla ja ohjeistuksella tiedon eheydestä ja tämän seurauksena tieto voi siirtyä epätäydellisenä tai sen tietojärjestelmissä olevia tietoja on mahdollista muuttaa tai tuhota tahattomasti tai tahallisesti ilman, että organisaatio välttämättä havaitsee virhettä tai kykenee sitä korjaamaan. Menetelmät ja tekniset ratkaisut näiden mahdollistamiseksi puuttuvat.

Kyberriskeistä

Kyberriskit ovat nouseet uudeksi käsitteeksi kattamaan laajempaa toimtakentää, johon yritysjohdon on suunnattava katseensa aikaisempaa tarkemmin.

COSO on julkaisuut asiasta raportin Coso in the Cyber Age