7. Sopimukset ja vastuut

P: Sopimukset tehdään kirjallisesti ja tunnistetaan omat ja vastapuolen vastuut ja velvoitteet. Rajataan vastuut sopimuksissa vastaamaan yrityksen riskiprofiilia. Järjestetään vastuuvakuutukset tarvittaessa vakuutusmeklarin avustuksella vahingonkorvausvastuiden varalle.

N: Kirjallisten sopimusten puuttuessa velvoitteita ja vahingonkorvausvastuita on vaikea selvittää, varsinkin jos teosta tai laiminlyönnistä on pidempi aika. Vastuuvakuutusten puuttuessa tai ollessa puutteellisia vahingonkorvausvastuut saattavat yllättää varsinkin kansainvälisessä toiminnassa.