2. Toimitilat, koneet, laitteet ja kulkuneuvot

a. Toimitilojen tuhoutuminen tai vaurioituminen esim. luonnonilmiöiden, tulipalon, räjähdyksen, vesivahingon tai rikosten johdosta

b. Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen toimintahäiriöt tai rikkoutuminen äkillisten ja yllättävien syiden johdosta

c. Kuljetusvahingot

d. Omaisuusvahinkojen aiheuttamat keskeytysvahingot (mahdollisesti myös alihankintaketjussa tapahtuneet vahingot)

  • Omaisuusriskejä vakuutetaan mm. kiinteistö-, palo-, vuoto-, murto-, myrsky-, konerikko-, laite-, rakennustyö-, tavarankuljetus-, ja rakennusvirhevakuutuksilla. Usein omaisuusriskejä vakuutetaan yhdistelmävakuutuksilla, jotka voivat kattaa esim. palo, luonnonilmiö, rikos, LVIS tai täysturvan.
  • Kansainvälisen omaisuuden vakuuttamisessa on huomiotava laki ja muut paikallismääräykset, jotka asettavat omat vaatimuksensa vakuuttamiselle ja edellyttävät usein paikallisen vakuutuksen ottamista kohdemaassa.
  • Omaisuusvakuutuksista ei välttämättä korvata kaikkia omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja esim. epäsuorat vahingot voivat olla rajattuja korvauspiirin ulkopuolelle.