3. Tuotteet, palvelut, ja muu toiminta

a. Toiminnasta aiheutuu vahingonkorvausvastuita ulkopuolisille esim. tuotevastuuvahingot, varallisuusvahingot, johdon vahingonkorvausvastuu jne.

b. Toiminnasta aiheutuu maineenmenetys

  • Toiminnan riskejä voidaan vakuuttaa mm. vastuu-, keskeytys-, oikeusturva-, kuljetus-, luotto-, potilas- ja rakennusvirhevakuutuksilla. Toiminnan riskejä arvioitaessa on erityisesti huomioitava kansainvälinen ulottuvuus.