4. Ympäristö

a. Maaperän, ilman, veden saastuminen tai pilaantuminen

b. Vaarallisten aineiden aiheuttama ympäristövahinko sekä sitä seuraava viranomaisten mahdollinen tutkinta ja vaatimus korjaavista toimenpiteistä ennen toiminnan jatkamista

  • Ympäristövahinkoihin liittyviä riskejä voidaan pyrkiä ennakoimaan ja torjumaan mm noudattamalla ympäristöjärjestelmiä ja -standardeja. Ympäristövahinkovakuutus on otettava silloin, kun toimintaa varten tarvitaan ympäristöviranomaisen lupa.